Tri ân 100 cựu Thanh niên Xung phong Quận Hai Bà Trưng

Trong suốt chặng đường hơn 70 năm qua, lực lượng Thanh niên Xung phong Việt Nam đã phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, vượt qua mọi khó khăn, hy sinh, gian khổ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào thành công của sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Từ phong trào cách mạng này, đã sản sinh nhiều tập thể, cá nhân anh hùng tiêu biểu của một thế hệ thanh niên anh hùng, của dân tộc Việt Nam. Đảng, Nhà nước và nhân dân mãi mãi ghi nhớ và tri ân những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ lực lượng Thanh niên Xung phong.

Xin chân thành cảm ơn các cô, các chú đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân cho Đất nước, cho chúng ta có được cuộc sống hòa bình hôm nay.

Tin Liên Quan