THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI ĐUA NĂM 2019 TẠI NHẬT AN

 

CTY TNHH PHÁT TRIỂN TM&DV  NHẬT AN

Số: __2020/ QĐ/NA

CỘNG HÒÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày   tháng   năm 2019

QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG 

 

        –   Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Phát Triển Thương Mại và Dịch vụ Nhật An

        –   Căn cứ vào thông báo công tác thi đua năm 2019 số 07/2019/TB/NA của Công ty TNHH Phát Triển Thương mại và Dịch vụ Nhật An

        – Căn cứ vào xét năng lực và phẩm chất cán bộ và công nhân viên Công ty TNHH Phát Triển Thương mại và Dịch vụ Nhật An

 QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Khen thưởng các danh hiệu thi đua năm 2019 như sau:

  • Khen thưởng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua“, gồm các cá nhân sau đây:
STTHọ và tênChức vụ
1Chị Đỗ Thị Thanh NhànKế toán trưởng
2Chị Nguyễn Thị HiềnQuản lý dịch vụ
  • Khen thưởng danh hiệu “Lao động tiên tiến“, gồm các cá nhân sau đây:
STTHọ và tênChức vụ
1Chị Lê Thị DuyênNhân viên kinh doanh kiêm IT 
2Anh Hoàng Trung Hà Nhân viên kỹ thuật 
3Chị Trần Thị LảngGiám sát bệnh viện Yên Phong
4Chị Lê Thị Thanh Hải Tổ trưởng Vệ sinh dịch tễ 
5Chị Nguyễn Quỳnh HoaTổ trưởng bệnh viện Yên Phong

1.3  Khen thưởng danh hiệu “Lao động tiêu biểu“, gồm các cá nhân sau đây: 

STTHọ và tênChức vụ
1Chị Phan Thị Thu Huyền Kế toán
2Chị Lê Thị TâmNhân viên vệ sinh tòa nhà Nhật An
3Chị Trương Thị Tuyết SaNhân viên vệ sinh bệnh viện Yên Phong
4Chị Nguyễn Minh GiangNhân viên vệ sinh Nhà hát

 

Điều 2: Mức khen thưởng:

          2.1  Khen thưởng danh hiệu

Các cá nhân đạt các danh hiệu chiến sỹ thi đua, lao động tiên tiến, lao động tiêu biểu sẽ được tôn vinh và trao bằng khen vào ngày 11/ 01/ 2020 tại lễ tổng kết cuối năm của Công ty. 

2.2  Khen thưởng bằng vật chất:

STTDanh hiệuMức thưởng(VNĐ)
1Chiên sỹ thi đua1.000.000
2Lao động tiên tiến700.000
3Lao động tiêu biểu500.000

Số tiền này sẽ được chuyển khoản cho từng cá nhân sau buổi lễ tổng kết.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

              CÔNG TY TNHH PTTM VÀ DV NHẬT AN

Tin Liên Quan