HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN CÔNG TY NHẬT AN

Chị Nguyễn Thị Bảo là nhân viên vệ sinh cũ của Nhật An làm tại công trình Trung tâm y tế huyện Yên Phong – Bắc Ninh (chị Bảo đã xin nghỉ được hơn 6 tháng).

Chị Bảo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: Chồng chị mất sớm, hai con của chị bị bệnh tâm thần không có khả năng lao động, hàng chục năm nay hai con của chị đã phải nằm và điều trị bệnh tại Bệnh viện Tâm thần – tỉnh Bắc Ninh.

Với tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ những cá nhân có hoàn cảnh khó khăn, ngày 12/06/2020 Tổng giám đốc công ty Nhật An đã quyết định trích quỹ từ thiện của công ty với số tiền là 1.500.000đ ( Một triệu năm trăm nghìn đồng chẵn./.) và cùng một số anh/chị em trong công ty thay mặt toàn thể CBCNV trong công ty Nhật An đã đến Bệnh viện Tâm thần – tỉnh Bắc Ninh để thăm hỏi động viên chị Bảo.

 

 

 

Tin Liên Quan