Các dịch vụ khác

Công ty TNHH phát triển Thương mại và dịch vụ Nhật An báo giá các dịch vụ sau:

1. Dịch vụ giấy phép lao động.

2. Dịch vụ làm thẻ tạm trú.

3. Dịch vụ làm sổ đỏ.

4. Dịch vụ làm thừa kế.

5. Dịch vụ làm hộ tịch.

6. Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ.

7. Dịch vụ khác.

 

1. Bảng giá Dịch vụ giấy phép lao động

STTDỊCH VỤ CUNG CẤPGIÁ DỊCH VỤ (VNĐ)Ghi chú
1 Thực hiện thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài6.000.000 
2 Thực hiện thủ tục văn bản xác nhận miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài1.500.000 

 

2. Bảng giá dịch vụ làm thẻ tạm trú

STTDỊCH VỤ CUNG CẤPGIÁ DỊCH VỤ (VNĐ)Ghi chú

1

Thực hiện thủ tục cấp, gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài

2.500.000/người

Từ người thứ 2 giảm 1 triệu/người

 

3. Bảng giá dịch vụ làm sổ đỏ

STTDỊCH VỤ CUNG CẤPGIÁ DỊCH VỤ (VNĐ)Ghi chú
1Thủ tục sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ)5.000.000

 

4. Bảng giá dịch vụ làm Thừa kế

STTDỊCH VỤ CUNG CẤPGIÁ DỊCH VỤ (VNĐ)Ghi chú
1Khai nhận thừa kế1.500.000
2Tư vấn về thủ tục thừa kế2.000.000

 

5. Bảng giá dịch vụ làm Hộ tịch :

STTDỊCH VỤ CUNG CẤPGIÁ DỊCH VỤ (VNĐ)Ghi chú
1Đổi tên cho con/con nuôi2.000.000 
2Thực hiện thủ tục nhập khẩu, tách khẩu1.500.000 
3Thực hiện thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân700.000 

 

6. Bảng giá dịch vụ đăng ký Sở hữu trí tuệ :

STTDỊCH VỤ CUNG CẤPGIÁ DỊCH VỤ (VNĐ)Ghi chú
1Đăng ký/gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa2.000.000
2Đăng ký quyền tác giả2.000.000

 

7. Bảng giá các dịch vụ khác:

STTDỊCH VỤ CUNG CẤPGIÁ DỊCH VỤ (VNĐ)Ghi chú
1Thực hiện thủ tục đăng ký khoản vay trung,dài hạn nước ngoài3.500.000 
2Thành lập hộ kinh doanh cá thể1.000.000 

Tin Liên Quan