Bảng giá các dịch vụ khác

Công ty TNHH phát triển Thương mại và dịch vụ Nhật An báo giá các dịch vụ sau:

1. Dịch vụ giấy phép lao động.

2. Dịch vụ làm thẻ tạm trú.

3. Dịch vụ làm sổ đỏ.

4. Dịch vụ làm thừa kế.

5. Dịch vụ làm hộ tịch.

6. Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ.

7. Dịch vụ khác.

1. Bảng giá Dịch vụ giấy phép lao động

 

STTDỊCH VỤ CUNG CẤPGIÁ DỊCH VỤ (VNĐ)Ghi chú

1

Thực hiện thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

6.000.000

2

Thực hiện thủ tục văn bản xác nhận miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài

1.500.000

2. Bảng giá dịch vụ làm thẻ tạm trú

STTDỊCH VỤ CUNG CẤPGIÁ DỊCH VỤ (VNĐ)Ghi chú

1

Thực hiện thủ tục cấp, gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài

2.500.000/người

Từ người thứ 2 giảm 1 triệu/người

3. Bảng giá dịch vụ làm sổ đỏ

STTDỊCH VỤ CUNG CẤPGIÁ DỊCH VỤ (VNĐ)Ghi chú

1

Thủ tục sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ)

5.000.000

4. Bảng giá dịch vụ làm Thừa kế

STTDỊCH VỤ CUNG CẤPGIÁ DỊCH VỤ (VNĐ)Ghi chú

1

Khai nhận thừa kế

1.500.000

2

Tư vấn về thủ tục thừa kế

2.000.000

5. Bảng giá dịch vụ làm Hộ tịch : học kế toán tổng hợp ở đâu tốt hà nội

STTDỊCH VỤ CUNG CẤPGIÁ DỊCH VỤ (VNĐ)Ghi chú

1

Đổi tên cho con/con nuôi

2.000.000

2

Thực hiện thủ tục nhập khẩu, tách khẩu

1.500.000

3Thực hiện thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân700.000

6. Bảng giá dịch vụ đăng ký Sở hữu trí tuệ :

STTDỊCH VỤ CUNG CẤPGIÁ DỊCH VỤ (VNĐ)Ghi chú

1

Đăng ký/gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa

2.000.000

2

Đăng ký quyền tác giả

2.000.000

7. Bảng giá các dịch vụ khác:

STTDỊCH VỤ CUNG CẤPGIÁ DỊCH VỤ (VNĐ)Ghi chú

1

Thực hiện thủ tục đăng ký khoản vay trung,dài hạn nước ngoài

3.500.000

2

Thành lập hộ kinh doanh cá thể

1.000.000

Tin Liên Quan