Công ty Nhật An trao quà chia sẻ với gia đình nhân viên vệ sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại công trình Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Cán bộ, nhân viên Công ty Nhật An trao quà chia sẻ với gia đình nhân viên vệ sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của công trình Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Tin Liên Quan