“ LỜI CẢM ƠN ’’

“ LỜI CẢM ƠN ’’

Hôm nay ngày 06/01/2022, mặc dù dịch Covid đang diễn ra phức tạp, nhưng Nhóm thiện nguyện Nhật An chúng ta đã cố gắng sắp xếp đến thăm và TRAO QUÀ TỪ THIỆN cho gia đình Bà Bùi Thị Lĩnh tại thôn Hội Tiến 2, xã Quỳnh Lưu, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, với sự chứng kiến của Cô Trương Thị Ngân – Trưởng ban công tác mặt trận thôn 2 và Anh Luân – Trưởng hội cựu chiến binh thôn 2, quà từ thiện gồm:
– Tiền mặt là 22.300.000 đồng (Hai mươi hai triệu, ba trăm nghìn đồng).
– Hiện vật gồm: 20kg gạo, 01 thủng phở, 01 áo len
Chúng tôi xin muôn phần cảm ơn các tấm LÒNG VÀNG (có danh sách chi tiết kèm theo) đã mở rộng tấm lòng NHÂN ÁI cùng tham gia với chúng tôi thực hiện chương trình này!
Xin trân trọng cảm ơn!

Tin Liên Quan