HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN CÔNG TY NHẬT AN

Tiếp tục phát huy văn hóa Nhật An là “TÌNH NGƯỜI & CÔNG VIỆC”, Ngày 18/06/2020 Công ty tổ chức đi thăm chị Vân – Nhân viên vệ sinh cũ của Công ty đang bị Ung thư giai đoạn cuối.

   Chị Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1985, là nhân viên vệ sinh cũ của Công ty Nhật An, chị đã từng làm việc tại Công trình Trường tiểu học Tân Triều.

Hình ảnh Tổng giám đốc và đại diện Cán bộ – công nhân viên của Nhật An trực tiếp thăm hỏi chị Vân.

 

Tin Liên Quan