Một số hình ảnh chuyến đi lễ Bà chúa xứ núi Sam – Châu đốc, An Giang và Côn Đảo

Một số hình ảnh chuyến đi lễ Bà chúa xứ núi Sam – Châu đốc, An Giang và Côn Đảo

+ Sân bay Côn đảo

 

+   Chuẩn bị vào lễ Bà Chúa Xứ

+ Nghĩa trang Hàng Dương

+ Nhà lưu niệm các hình ảnh của Nữ Liệt sỹ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân – Võ Thị Sáu

+ Nhà tù Côn Đảo –  Trại tù Phú Hải Côn Đảo

+ Đây là hình ảnh tra tấn của Pháp và mỹ với ng tù chính trị Việt Nam.

+ Biển Côn đảo

+ Nghĩa trang Hàng Dương

Đài tưởng niệm nghĩa trang liệt sỹ Hoàng Dương – nơi an nghỉ hơn 10 nghìn anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh tại Côn Đảo để dành lại độc lập cho dân tộc và đất nước VIỆT NAM thân yêu của chúng ta!!!!!!

+ Khu mộ Liệt sỹ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân – Võ Thị Sáu

Tin Liên Quan