CÔNG TÁC HIẾU NGHĨA CỦA NHẬT AN – 2019

CTY TNHH PT TM&DV NHẬT AN

Số: 07/2019/TB/NA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2019

THÔNG BÁO

Về chế độ hiếu nghĩa của Công ty Nhật An năm Kỷ Hợi 2019

Kính gửi: Toàn thể Cán bộ quản lý- Công ty Nhật An.

Để tưởng nhớ tới những người thân yêu của các anh, các chị đã mất, Công ty Nhật An xin chân thành chia sẻ sâu sắc những mất mát vô cùng to lớn mà các anh, các chị đã phải trải qua!!!

Từ năm 2018, bằng tấm lòng hiếu nghĩa, Công ty Nhật An đã gửi tới gia đình các anh, các chị những nén hương thơm vào những ngày giỗ những người thân yêu của các anh, các chị!!!

Năm 2019 này, Công ty Nhật An tiếp tục sẽ gửi 100.000 đồng và nhờ các anh, các chi mua giúp một bó hóa 50.000 đồng để thắp hương những người đã khuất (Tiền được chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản các anh, các chị đầu mỗi tháng âm lịch).

Một lần nữa Công ty Nhật An xin thành thật chia sẻ những nỗi đau buồn cùng các anh, các chị và gia đình!!!

(Có danh sách chi tiết ngày giỗ những người thân kèm theo thông báo này)

Trân trọng thông báo!

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TM & DV NHẬT AN

 

Tin Liên Quan